De Praktijk

 
          In mijn praktijk help ik kinderen en volwassenen hun natuurlijke balans terug te vinden.  Ik werk aan het herstel
          van vitaliteit en veerkracht en de (her)opbouw van zelfvertrouwen en gezondheid door middel van het inhiberen
          (onder controle brengen) van primaire reflexen en het afvoeren van stress. 

 
            Wat zijn nu primaire reflexen ?
 
          Primaire reflexen zijn overlevingsreflexen. Ze worden gestuurd vanuit de hersenstam en zijn dus niet beïnvloedbaar.
          Ze komen op in de baarmoeder en helpen een baby om geboren te worden en te overleven de eerste maanden na
          de geboorte.  Ze laten het zenuwstelsel groeien en leren het lichaam te bewegen, te balanceren, te spannen en te
          ontspannen.  Ze vormen als het ware de bewegingsblauwdruk voor het zenuwstelsel. Primaire reflexen zijn dus heel
          belangrijk voor een baby en iedereen heeft ze!
 
          In het eerste levensjaar zou een baby deze reflexen onder controle moeten krijgen, want daardoor wordt zijn lichaam 
          vrij om zich evenwichtig verder te ontwikkelen op alle niveau`s.  De primaire reflexen worden afgeremd en maken
          plaats voor nieuwe natuurlijke bewegingen.  Maar dat is helaas niet altijd het geval.. 
 
 
            Waarom komen ze niet onder controle ? 
 
          Er zijn tal van oorzaken hiervoor.  Om er een paar te noemen..
          Het kan al beginnen bij de wijze van de conceptie, IVF, IUI, etc.  Dit heeft een grote invloed op de fysieke en/of
          emotionele toestand van de moeder.  Maar ook los van de conceptie is de toestand van de moeder op elk vlak belangrijk. 
          Wat gebeurt er in en rond de moeder en hoe gaat zij hier mee om.  Veel moeders zijn zich niet bewust van het feit dat
          een jachtig en druk leven tijdens de zwangerschap hoe dan ook een invloed heeft op de ontwikkeling van de baby.  Ze
          gaan vaak maar door, ook omdat dat (steeds vaker) van hun verwacht wordt.    
          Daarnaast kan de geboorte op zich als traumatische ervaring een behoorlijke impact hebben, denk aan vroeggeboortes,
          complicaties tijdens de geboorte of vlak erna, het verliezen van een tweelinghelft etc.  Allemaal stress-situaties die een
          natuurlijke inhibitie in de weg staan. 
          Het eerste levensjaar van baby's verloopt vandaag de dag ook niet meer zo rustig als vroeger.  Ze worden van hier naar
          daar gebracht, zitten veel in maxi-cosi's, wip- en andere stoeltjes.  De bewegingsvrijheid en de tijd om hun reflexen te
          doorleven is gewoon een stuk beperkter in deze tijd.  
          En hoe goed ouders ook hun best doet, er gebeuren altijd dingen waar je als ouder totaal geen controle over hebt. 
    

            Wat als ze aanwezig blijven ? 
 
          Wanneer primaire reflexen niet onder controle komen wordt iemand zowel fysiek als emotioneel continu onderuit
          gehaald, ze verstoren het immuunsysteem, verlagen de vitaliteit en putten iemand uit.  Ze bemoeilijken leerprocessen 
          en een gezonde motorische en emotionele ontwikkeling.  
 
 
            Ongecontroleerde primaire reflexen als oorzaak van stoornissen & klachten.
 
          Kinderen en volwassenen met ongecontroleerde primaire reflexen kunnen kampen met :
 
             - leer- en concentratieproblemen 
             - slaap- en/of eetstoornissen, allergieën 
             - angsten, paniekaanvallen
             - woede-uitbarstingen of agressief gedrag, gedragsproblemen
             - burn-out, bore-out, (postnatale) depressie
             - laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst 
             - controle-freak, piekeren
             - timide, dromerig, niet voor jezelf opkomen, passief gedrag 
             - ánders zijn dan de rest, erbuiten vallen
             - hoge beweeglijkheid, moeilijk kunnen stilzitten, innerlijke onrust
             - snel overprikkeld, altijd alert 
             - motorische problemen, zoals moeite met zwemmen of turnen, voortdurend stoten,
               struikelen of dingen omvergooien, slechte oog-hand coördinatie
             - ADD, ADHD (overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels)
             - autismeverwante stoornissen zoals asperger, PDD NOS
             - dyslexie, dyscalculie 
             - gebrek aan vitaliteit en veerkracht
             - werkweerzin, werkmoeheid
             - rugklachten, bekkeninstabiliteit, post-natale depressie 
             - therapieën slaan niet of moeizaam aan 
             - sommige dingen willen maar niet lukken, hoe hard je ook je best doet 
 

            Wat kan je er aan doen ? 
 
        Alle door de aanwezigheid van primaire reflexen veroorzaakte symptomen verdwijnen weer wanneer de reflexen
        onder controle gebracht worden (geïnhibeerd worden).  Op die manier wordt er een basis gelegd voor een optimale
        individuele ontwikkeling en een verbetering van de levenskwaliteit.  Baby's kunnen zich vrij ontwikkelen, kinderen 
        kunnen zich makkelijker ontplooien en volwassenen ervaren meer balans en veerkracht, en een verhoogde vitaliteit. 

 
        Op de website vind je al veel informatie over de reflexen en de stress-release, maar natuurlijk niet alles.  Heb je
        vragen of nood aan specifieke informatie, aarzel dan zeker niet om even contact op te nemen.