Stress-Release

 
             Stress-Release of het afvoeren van stress
 
           De negatieve gevolgen van stress, van welke aard ook, kunnen onze gezondheid ondermijnen.
           Een stress-release  is een uiterst krachtige techniek in de kinesiologie om stress los te laten en
           werkt in wezen op alle typen problemen die door emoties gecreëerd worden, waardoor fysieke 
           symptomen ontstaan. 
 
           M.b.v. spiertesten kunnen onbalansen en blokkades op emotioneel gebied zichtbaar gemaakt 
           worden.
           Met een stress-release kan meer inzicht en bewustwording worden verkregen in hoe om te gaan
           met bepaalde stress en hoe deze te deblokkeren en af te voeren. 
           Zo ook kunnen patronen en persoonlijke overtuigingen, waarin we vastlopen, worden doorbroken. 
 
           Een Stress-Release is uiterst effectief bij:
           
                 - angsten
                 - blokkades
                 - trauma's en post-traumatische stoornissen
                 - levensveranderingen
                 - stress
                 - verminderen van negatieve emoties 
                 - stellen van doelen 
                 - ....
 
           Een stress-release kan dus uitgevoerd worden op eender welk onderwerp, volledig los van het
           traject van de primaire reflexen.
 
 
             Stress-Release als afsluiting van het inhibitie-traject van de primaire reflexen 
 
           Het traject van de inhibitie van primaire reflexen wordt altijd afgesloten met een stress-release.
           Dit zorgt ervoor dat alle stress veroorzaakt door de compensatiemechanismes in het lichaam
           wordt afgevoerd en het ondersteunt een optimale integratie van de geïnhibeerde reflexen.