De reflexen

      
         Primaire Reflexen zijn ketens van bewegingen die de baby automatisch in staat stellen te overleven tijdens de
         periode dat hij zijn bewegingen nog niet kan sturen met zijn wil of bewust geworden behoeften. 
         De functie van primaire reflexen is vooral het verstrekken van informatie aan een zich ontwikkelend zenuwstelsel
         en organisme in contact met de buitenwereld en het verwerken van die informatie. Tijdens zijn eerste levensjaar
         leert een baby zijn primaire reflexen te beheersen en bewegingen gecontroleerd uit te voeren. 
 
         Een baby wordt geboren met de volgende primaire reflexen:

          - Terugtrekreflex (TR)
          - Moro-reflex (MR)
          - Palm-Zuigreflex (PZR) of Palmreflex (PR)
          - Asymmetrische tonische nekreflex (ATNR)
          - Ruggengraat-bekkenreflex (RBR)
          - Aarden-zuigreflex (AZR)
          - Tonische labyrinthreflex (TLR)
 
         Na de geboorte volgen nog de overgangsreflexen:

          - Landau-reflex (LR)
          - Symmetrische tonische nekreflex (TLR)