Aarden-zuigreflex (AZR)

           Wanneer de wang van de baby aangeraakt wordt, draait hij het hoofd naar de kant van 
           de stimulans en de ogen sluiten.  De mond -op zoek naar de tepel van de moeder- gaat
           open en de tong gaat lichtjes naar voor, ter voorbereiding van de zuigbeweging.  
           Deze reflex staat in verband met het basisgevoel van veiligheid en seksuele energie.  
 
           Een ongeremd aanwezige AZR kan zich bij baby's uiten als te weinig zuigkracht.  Voor een
           kind kan het voelbaar zijn in een overgevoelige mond, lippen, vingers en huid. De opgewekte
           zuigbeweging bemoeilijkt het kauwen en slikken en kan leiden tot kwijlen en een afkeer van
           vast voedsel.  De bemoeilijkte mondmotoriek kan ook een negatieve invloed hebben op de
           spraakontwikkeling en articulatieproblemen veroorzaken.  Daarnaast kan de beperkte tong-
           beweging de vorming van het (harde) verhemelte beïnvloeden.  Het verhemelte blijft te spits
           en er ontstaat te weinig ruimte in de kaak, waardoor op een latere leeftijd een beugel nodig
           kan zijn. 
         
           Voor kinderen met een ongeremde AZR is het vaak moeilijk om mensen aan te kijken als 
           ze praten.  Aangezien de aandacht prioritair wordt opgeëist door de AZR is het vaak te 
           moeilijk om mensen aan te kijken als ze praten, ze kunnen niet anders dan wegkijken. 
           Andersom kan het ook dat ze iemand blijven aanstaren zonder iets te (kunnen) zeggen, wat 
           in beide gevallen afgedaan wordt als onbeleefd.  Kleine kinderen kunnen last hebben van 
           angsten en paniekaanvallen zodra het licht uitgaat en ze alleen in bed moeten slapen. 
 
           Bij de AZR, al dan niet gekoppeld met de PZR, is er een koppeling tussen de handmotoriek
           en de mondbeweging, wat kan leiden onhandigheid. Het kind of de volwassene kan er een
           hekel aan hebben om met zijn handen te werken.
 
           Bij vrouwen kan een ongeremde AZR heel wat problemen veroorzaken m.b.t. het thema
           zwangerschap en de periode ervoor en erna.  Ze kunnen cyclusproblemen hebben, bekken-
           of baarmoederproblemen, moeite hebben met zanger worden, moeizame bevallingen en
           onjuiste ligging van de baby, problemen met het voeden van hun baby's, van ernstige tepel-
           pijn en -kloven, tot het uitblijven van melkproductie.  Bij zware bevallingen of borstvoeding
           die niet wil lukken, kan sprake zijn van een ongeremde AZR bij de moeder, maar dit kan 
           even goed het gevolg zijn van ongeremde of niet goed ontwikkelde primaire reflexen bij het
           kind. 
           Tijdens de bevalling worden de moeizaam opgebouwde compensatiemechanismen volledig
           doorkruist, waardoor de moeder na de bevalling te maken kan krijgen met bekkeninstabiliteit 
           of een postnatale depressie. 
 
           Mannen kunnen last krijgen van impotentieproblemen.  Ook hartritmestoornissen, benauwdheid
           en zweetaanvallen kunnen terug te voeren zijn naar de AZR. 
 
           Een ongeremde AZR kan het basisgevoel van veiligheid gigantisch onderuithalen, terwijl dit net 
           één van de meest basale voorwaarden is op de weg naar zelfontwikkeling en zelfontplooiing. 
           Ook het gevoel van geborgenheid of binding kan negatief beïnvloed worden. 
           Psychisch kan iemand een permanent onbevredigd gevoel hebben, zonder dat hij zich hiervan
           bewust is. Men heeft nooit genoeg. Bij mannen en vrouwen kan deze reflex aan de basis liggen
           van (zeer) problematische relaties met de andere sekse. Men kan een onverklaarbaar onveilig
           gevoel hebben, zich buitengesloten of eenzaam voelen, of zich afzonderen. Men durft zich onbewust
           niet te geven. Dwangmatig gedrag in relaties. Men is zeer veeleisend of cijfert zichzelf overdreven
           weg en beweegt tussen beide uitersten heen en weer. De neiging bestaat om zichzelf in relaties te
           willen bewijzen of juist de ander steeds maar te testen. Men wil negatieve gevoelens en gewaar-
           wordingen wegeten, waardoor vraatzucht kan ontstaan.          
           Er is een weerstand tegen verandering of bij onbekende dingen. Men ervaart voortdurend een
           onbestemd angstig gevoel, of voelt zich vaak schuldig. 
           Men kan zich goed concentreren op één ding tegelijk en wil dan niet gestoord worden. Men kan
           dwangmatig wakker blijven en heeft de neiging om mensen en dingen 'zeker' te stellen. Verder kan
           men moeite hebben om op eender welke manier creatief te zijn of om zich d.m.v. zijn stem te uiten. 
           
           
             Kenmerken
 
                - Gevoelige lippen, mond en huid
                - Mondmotoriek, spraak en articulatie gaan moeizaam (bv. moeite met slikken, kwijlen, hard 
                  praten of onduidelijk praten)
                - Moeite met praten en iemand aankijken tegelijkertijd.  Bij praten willen de ogen sluiten.
                - Onhandig, niet graag met de handen werken
                - Impotentie 
                - Benauwdheid, hartritmestoornissen, zweetaanvallen 
                - Cyclusproblemen, baarmoederproblemen
                - Vruchtbaarheidsproblemen, moeilijke zwangerschappen en/of bevallingen, mislukte borstvoeding
                - Postnatale depressie, bekkeninstabiliteit 
                - Ontbreken van basisgevoel van veiligheid. Bij kinderen kan dat leiden tot angst in het donker, 
                  angst om alleen te zijn, dwangmatig wakker blijven, maar één ding tegelijk kunnen doen
                - Zichzelf niet kunnen geven in relaties 
                - Moeilijkheden binnen relaties 
                - Zich eenzaam, afgewezen of buitengesloten voelen, zich vaak schuldig voelen 
                - Weerstand tegen verandering of onbekende dingen
                - Eetstoornissen (anorexia, boulimie,..)