Palm-Zuigreflex (PZR) of Palmreflex (PR)

           Wanneer de handpalm van een baby aangeraakt wordt volgt een grijpbeweging, deze brengt 
           tegelijkertijd een zuigbeweging op gang en activeert het spijsverteringsstelsel.  Bij de zuig-
           beweging gaat de tong automatisch naar voor in de mond de hand van de baby zal automatisch
           grijpbewegingen maken.  De handbewegingen zijn gekoppeld aan het spijsverteringsstelsel. 
           De primaire reflexen worden opgewekt door zuigen en eten en door stimulatie van de hand-
           palm, bvb. door iets vast te houden. 
 
           Als deze reflex ongeremd aanwezig is, veroorzaakt dit een permanente stress op de maag, 
           spijsverteringsstelsel, kaak, mond- en strottenhoofdspieren en handspieren. 
 
           Het leren spreken en articuleren wordt bemoeilijkt omdat de tong steeds de neiging heeft om
           vooraan in de mond te gaan liggen (zuigstand).  Om dit te onderdrukken gaan kinderen soms
           te hard of te zacht praten, overarticuleren of binnensmonds praten.  Daarnaast wordt de boog
           van het gehemelte mede gevormd door de bewegingen van de tong, door praten, zingen, ...
           Doordat de tong zich steeds vooraan in de mond bevindt kan het gehemelte te spitsvormig en
           de kaak te krap blijven.  In sommige gevallen is er onvoldoende spiertonus in de mond waar-
           door deze openhangt.  Men niet moeite hebben met kauwen of slikken.  Tijdens bezigheden
           met de handen worden en allerlei onnodige bewegingen met de mond of tong gemaakt.  De 
           kaken kunnen ook 's nachts gespannen blijven, wat kan leiden tot tandenknarsen. 
           De aanwezigheid van een ongeremde palm-zuigreflex kan ook een enorme invloed hebben op
           de persoonlijkheidsvorming en de manier waarop het individu uiting geeft aan zijn innerlijke
           drijfveren.  Het spreken is van het grootste belang voor deze vorming.  Op alles wat te maken
           heeft met de productie van geluid(en) komt een belasting te liggen, waardoor men zich niet
           vrijuit kan uiten en zich kan neerzetten zoals men is. 
           
           Vaak is de fijne handmotoriek slecht ontwikkeld of in ieder geval erg moeilijk.  Men heeft de 
           neiging om een te harde greep uit te oefenen op dingen, bvb pen.  Het doseren van kracht in
           de handen is erg moeilijk.  Een vloeiend handschrift ontwikkelen en netjes tussen de lijnen
           schrijven is moeilijk, evenals handvaardigheden, knutselen, ...  Men zal hier een afkeer voor
           ontwikkelen en trachten te verbloemen dat men twee linkerhanden heeft.  Hierdoor kan men
           de intellectueel uithangen en de aandacht wordt meer gericht op activiteiten waar de fijne 
           motoriek van de handen niet aangesproken wordt. 
            
           Het spijsverteringsstelsel komt onder enorme druk te staan.  Doordat de mond zo actief is en
           speeksel gevormd wordt, krijgt de maag voortdurend de prikkel om maagsappen in gereed-
           heid te brengen voor vertering.  Wanneer er vervolgens geen voedsel volgt, raakt de maag
           uitgeput en kan niet meer adequaat reageren wanneer er werkelijk voedsel komt.  Zo krijgt
           men een tekort aan maagzuur, waardoor het voedsel niet goed verteerd wordt, noch in de
           maag, noch later in de darmen. 
 
           Wanneer er door een geactiveerde Palm-zuigreflex teveel spanning op de kaken komt, kunnen
           de schedelbeenderen zich vastzetten.  Dit heeft dan weer een invloed op de beweeglijkheid van
           de ruggengraat en het bekken.  Waardoor rugpijnen en mogelijke scheefstand van het bekken 
           kunnen ontstaan.  Dit kan een gevoel geven van niet gecenterd te zijn. 
 

             Kenmerken 
 
                - Slechte spierbeheersing in de mond, hierdoor
                      ° slechte articulatie of overarticuleren
                      ° te hard praten of binnensmonds praten
                      ° spraakstoornissen
                      ° slechte mondmotoriek 
                      ° moeite met slikken of kauwen
                - Slechte handvaardigheden en slechte fijne handmotoriek.  Moeilijk kracht in handen kunnen 
                  doseren. 
                - Slechte pincetgreep (krampachtig vasthouden van schrijfgerei,...) 
                - Gevoelige handpalmen 
                - Gespannen kaken/kaakspieren
                - Tandenknarsen 
                - Bij handvaardigheden hangt de tong uit de mond of zijn er willekeurige bewegingen in de mond.
                  Kwijlen kan ook een indicatie zijn van een ongeremde Palm-zuigreflex. 
                - Rug- of bekkenproblemen