Terugtrekreflex (TR)

           De eerste uiterlijk waarneembare beweging van de vrucht tijdens het contact met de buitenwereld
           is er een van weggaan van de bron van contact. Als het ware met de beweging meegaan, vandaar
           de naam 'terugtrekreflex'.
           Van buitenaf kan het lijken of het individu niet reageert op allerlei prikkels, ook niet op sterke 
           prikkels of aangrijpende gebeurtenissen (verlamd van schrik zijn).

           Een ongeremde terugtrekreflex herkennen we aan alles wat te maken heeft met het vermijden van
           contact en confrontatie met wat dan ook.  De reflex is soms moeilijk te herkennen omdat het vaak
           om subtiele gedragskenmerken gaat, maar die heel wat ellende kunnen veroorzaken. 
 
              Kenmerken
 
                - Contact uit de weg gaan (vb. moeite hebben om iemand te bellen of de telefoon
                  op te nemen, iemand aanspreken) 
                - Confrontaties vermijden 
                - Afwezig zijn, dagdromen 
                - Niet geaard zijn
                - Overal te laat voor zijn
                - Zich niet gehoord of gezien voelen 
                - Het gevoel hebben geen contact te hebben met de mensen en de wereld 
                - Onevenredig veel moeite voor alles moeten doen 
                - Het gevoel dat een heleboel telkens nét niet lukt
                - Geen verdediging hebben 
                - Moeite hebben om zijn mening te uiten 
                - Moeite hebben om eigen grenzen aan te geven 
                - Moeite met nee zeggen, steeds overal ja op zeggen of overal op ingaan, of het 
                  tegenovergestelde: zich nergens mee bemoeien 
                - Moeite om zijn eigen plek in te nemen, zowel letterlijk als figuurlijk, en genoegen 
                  te moeten nemen met een 'overblijfplaats' 
                - Het steeds 'druk' hebben (ivoren toren)
                - Zichzelf wegcijferen voor anderen of 'het goede doel', maar daar wel onder lijden 
                - Steeds afhaken 
                - Flauwvallen, hyperventileren, absenties hebben 
                - Eeuwig weifelen 
                - Steeds afhaken (op het laatste moment) 
                - Gevoel van machteloosheid hebben 
                - Alle prestatiegerichte of competitieve activiteiten liefst willen vermijden